සිංහල බෞද්ධ සියලු දෙනා ඇසිය යුතු දේශනයක්

බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන සිංහල බෞද්ධ සියල්ලන්ම මෙම දේශනය ශ්‍රවණය කරන්න. මෙය දැනට වසර කිහිපයකට ඉහතදී පවත්වනු ලැබූ දේශනයකි. මෙ‍ම දේශකයා සිංහල බෞද්ධයින් වෙනුවෙන් විශාල ශාසනික මෙහෙවරක යෙදෙන අශෝක මැණික්ගොඩ මහතාය. අපගේ ජාතිය ආගම වෙනුවෙන් ඹබ කරන්නා වූ මහගු කාර්ය තවදුරටත් කරගෙන යාමට ‍ඹබට ශක්තිය ලැබේවා ! තෙරුවන් සරණයි !

Read more: http://sinhalabuddhist.com/2011/09/muladharmavadhin/#ixzz1XBHvyutL
Under Creative Commons License: Attribution

1 වැනි කොටස

2 වැනි කොටස

3 වැනි කොටස

4 වැනි කොටස

5 වැනි කොටස

6 වැනි කොටස

7 වැනි කොටස