තනිවෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන්

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්…….//

සිව් වසරක පෙම් ගීතය ගොලුවෙලා ගියාදෝ…….
අලුත් ලොවක ඔබ සතුටින් කිරුලු පැලන්දුවාදෝ

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාලුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්……..

මායාවකි ප්‍රේමය මා  හදවත රිදවූ යේ…….
සෝ ගීයකි දුක් බර වූ සැනසුම කොහි වේ දෝ…….

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාලුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්…….

සදා කාලික නොවූ ලෝකයෙ සදා කාලීක ප්‍රේමයක් ……

සදා කාලික නොවූ ලෝකේ.. සදා කාලික ප්‍රේමයක්,
සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා.. ගෙවූ කාලය සිහිනයක්

මගේ දුක දැක ඔබේ දෙනයන උපන් කඳුලින් සේදිලා….
ඔබේ වත නොව ඔබේ හදවත පුරා සඳ සේ පෑදිලා…..

සදා කාලික නොවූ ලෝකේ.. සදා කාලික ප්‍රේමයක්,
සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා.. ගෙවූ කාලය සිහිනයක් ……
සදාකාලික නොවූ ලෝකයෙ සදා කෙලෙසද පෙම් බඳින්නෙ..

පද: ආනන්ද අමරසිරි
තනු: රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය: සුනිල් එදිරිසිංහ

අපි වෙනුවෙන් අපි

ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක් ……

ඔබ තරම් පෙම් කල කිසිවෙක්…
නෑති තරම් මේ ලොකයේ කොහෙවත්…
ඔබට මන් ආදරේ බව මේතරම්…
වෑටහුනේ ඔබ වෙන්වී ගියදා…
ඔය නෙතු හෑඩවු තරම්…
ඔබ පෙම් කෙරු තරම්…
අදහන්නත් බෑ කොහේ තිබුනදෝ මේතරම් ආදරේ…………….

නීල දෑස පුරා ..සිහින ලො‍වෙන් පෙරා….

නීල දෑස පුරා
සිහින ලො‍වෙන් පෙරා
වෑහෙ කැලුම් නුරා
මා ඹබෙ පෙමිබරා

සසරෙ එකට සරා
පැමින පෙරුමි පුරා
ගියද නොසිතු යුරා
මා ඹබෙ පෙම්බරා

මිහිරි සුවද ඹබේ
මහද වතට එබේ
පෙරදි දිනෙක බවේ
ලදිමි මෙවන් සුවේ

සසරෙ එකට සරා
පැමින පෙරුමි පුරා
ගියද නොසිතු යුරා
මා ඹබෙ පෙම්බරා

නීල දෑස පුරා …. //

මාද ඹබද මෙසේ
දෙකොන දෙතැන වෙසේ
දිනක මෙලොව කුසේ
පතමි දිනන ලෙසේ

සසරෙ එකට සරා
පැමින පෙරුමි පුරා
ගියද නොසිතු යුරා
මා ඹබෙ පෙම්බරා

නීල දෑස පුරා ….

ගග අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහේ සැනහී …


ගග අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහේ සැනහී……
හද සන්තක විය අනුහස් ආසිරි ගී…..
ඔබ හමු වුවා……
මුව ගොළු වුවා….

ගග අද්දර පෙම් කැදවුම් රස දැහැනේ…..
ඉහ ඉද්දර සිටි ප්රවර්ථනා සිහිනේ…..
පිබිදුනි ආසා…..
ගිනිසිළු සේමා…..

මල්සර දුනුවර ලමැද හොවාල
ඉරණම පහස නිවා……
සන්සුන් වූ තරමින් නොසෙලෙනවද
ආලේ බැදී රන්දම්……

ඔබ හා ආයේ ආලේ පෑහී…. තුෂාර සුසුම් හොවා….
චමත්කාරයේ රන් රේකා අප
සැලෙන හදින් දුටුවා……
ඔබ හමුවුවා….
මුව ගොළුවුවා…..

ගග අද්දරදී තෙපුල් පවන් අතරේ
වන පුෂ්පිත මුව සුපුන් සිනා විසිරේ
මා හද රහසේ…..
බැදුනා පහසේ….

ගග දිය රැලි ඔබ නාඩන් කිසි දවසේ……
ගග දිය සුළි මැද උණුසුම් සුව ගැවසේ…..
ඔබ රුව චායා…..
සැගවේ පායා….

හිම ‍රේණු වැටෙනා සීතලේ …

හිම ‍රේණු වැටෙනා සීතලේ
නෙත ගාව රදවා ආදරේ..
සුදු සේල සුළ‍ඟේ පා කලේ
ඔබ නේද මාගේ බිසෝ..

රන් තෝඩු සැලෙනා රාවයේ
සිත ගාව බැන්ඳු මාලි‍ගේ
රතු රෝස යහනා සෑ‍දුවේ
මට නේද මගෙ මල් සරෝ..

මදු පානයක් සේ ගෑවිලා
යනවා ද දෙතොලේ ගෑවිලා..
ගැ:මනමාලයන්ගේ චේතනා
නොකියා ද පාලා සිනා..

හිමරේණු වැටෙනා…//

මුතු මාලයක් සේ යාවුනේ
අපි ආත්ම ගණනේ පෑ‍ සෙනේ..
මනමාලියන්ගේ චේතනා
පවසාවි දෑසේ ලතා..

රන්තෝඩු සැලේනා…//

සිතුම් පැතුමි සද ආදරෙන්

සිතුම් පැතුමි සද ආදරේ සිනාසේදෝ අපගේ සිහින අහසේ අනාගතේ..

සිතුමි පැතුමි ඹබෙ ජීවිතේ සදාකාලේ ඉටුවේ සිහින ලෝකේ අනාගතේ

මලකින් මලකට පිය මනිනා බඹරුන් සෙනෙහස පවසනවා

මලකින් මලකට පිය මනිනා බඹරුන් සෙනෙහස පවසනවා

මල් සොයමින් බඔරුන් එනවා සෙනෙහස දී යලි ඉගිලෙනවා

සිතුමි පැතුමි ඔබෙ ජීවිතේ සදාකාලේ ඉටුවේ සිහින ලෝකේ අනාගතේ

තනිවුන මලකට පෑ සෙනෙහේ කෙලෙසද ඹබගෙන් අයදින්නේ

තනිවුන මලකට පෑ සෙනෙහේ කෙලෙසද ඹබගෙන් අයදින්නේ

තනිවුන මලකට පෑ සෙනෙහේ ඹබ නමටයි මා පුද දෙන්නේ

සිතුමි පැතුමි ඹබෙ ජීවිතේ සදාකාලේ ඉටුවේ සිහින ලෝකේ අනාගතේ
සෙනෙහස ලග හිත නවතින්නේ ඉරනම කෙළෙසද විසදෙන්නේ

සෙනෙහස ලග හිත නවතින්නේ ඉරනම කෙළෙසද විසදෙන්නේ

තනි යහනක මා දුටු සිහිනේ ඹබගෙන් සදහට නිමවෙන්නේ

සිතුම් පැතුමි සද ආදරේ සිනාසේදෝ අපගේ සිහින අනාගතේ

සිතුමි පැතුමි සද ආදරේ සිනාසේදෝ අපගේ සිහින අහසේ අනාගතේ

සිතුමි පැතුමි සද ආදරේ සිනාසේදෝ අපගේ සිහින අහසේ අනාගතේ

ගායනය – අමල් පීරිස්