තනිවෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන්

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාළුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්…….//

සිව් වසරක පෙම් ගීතය ගොලුවෙලා ගියාදෝ…….
අලුත් ලොවක ඔබ සතුටින් කිරුලු පැලන්දුවාදෝ

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාලුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්……..

මායාවකි ප්‍රේමය මා  හදවත රිදවූ යේ…….
සෝ ගීයකි දුක් බර වූ සැනසුම කොහි වේ දෝ…….

තනි වෙන්නට මගේ ලොවේ පුරුදු පාලුවෙන්
රෑගෙන යන්න සොදුරියෙ ඔබෙ සුවද මා ලගින්…….

සදා කාලික නොවූ ලෝකයෙ සදා කාලීක ප්‍රේමයක් ……

සදා කාලික නොවූ ලෝකේ.. සදා කාලික ප්‍රේමයක්,
සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා.. ගෙවූ කාලය සිහිනයක්

මගේ දුක දැක ඔබේ දෙනයන උපන් කඳුලින් සේදිලා….
ඔබේ වත නොව ඔබේ හදවත පුරා සඳ සේ පෑදිලා…..

සදා කාලික නොවූ ලෝකේ.. සදා කාලික ප්‍රේමයක්,
සොයා නෙක ගම් දනවු පීරා.. ගෙවූ කාලය සිහිනයක් ……
සදාකාලික නොවූ ලෝකයෙ සදා කෙලෙසද පෙම් බඳින්නෙ..

පද: ආනන්ද අමරසිරි
තනු: රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය: සුනිල් එදිරිසිංහ

ගග අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහේ සැනහී …


ගග අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහේ සැනහී……
හද සන්තක විය අනුහස් ආසිරි ගී…..
ඔබ හමු වුවා……
මුව ගොළු වුවා….

ගග අද්දර පෙම් කැදවුම් රස දැහැනේ…..
ඉහ ඉද්දර සිටි ප්රවර්ථනා සිහිනේ…..
පිබිදුනි ආසා…..
ගිනිසිළු සේමා…..

මල්සර දුනුවර ලමැද හොවාල
ඉරණම පහස නිවා……
සන්සුන් වූ තරමින් නොසෙලෙනවද
ආලේ බැදී රන්දම්……

ඔබ හා ආයේ ආලේ පෑහී…. තුෂාර සුසුම් හොවා….
චමත්කාරයේ රන් රේකා අප
සැලෙන හදින් දුටුවා……
ඔබ හමුවුවා….
මුව ගොළුවුවා…..

ගග අද්දරදී තෙපුල් පවන් අතරේ
වන පුෂ්පිත මුව සුපුන් සිනා විසිරේ
මා හද රහසේ…..
බැදුනා පහසේ….

ගග දිය රැලි ඔබ නාඩන් කිසි දවසේ……
ගග දිය සුළි මැද උණුසුම් සුව ගැවසේ…..
ඔබ රුව චායා…..
සැගවේ පායා….