සුභ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා !

අමා දහර දිය ගලා ගලා
තුරු ලතා තුළින් මල් පියලි සලා
ජය හඬින් ලොවට සිහ නද පතුරා
ලෝ සත අතරින් ජනිත වුණා
අමා දහර දිය ගලා ගලා
තුරු ලතා තුළින් මල් පියලි සලා

සැපෙහී කිමීදී දුකෙහි ගැලීලා
මැදුම් පිළිවෙතින් අමා සුව ලබා
දහම් සුවඳ මල් දසතම පතුරා
සියලු කෙලෙස් මැඩ බුදු වූවා
අමා දහර දිය ගලා ගලා
තුරු ලතා තුළින් මල් පියලි සලා

ජීවිතයේ ඇති නොනිමි අතිර බව
ලොවට පැතුරු කරුණාවේ අම ගුණ
සියලු සතුන් වෙත දහම් රස පෙවූ
කරුණාබර නෙත් නිවී ගියා
අමා දහර දිය ගලා ගලා
තුරු ලතා තුළින් මල් පියලි සලා

වික්ටර් රත්නායක

බෝ මලුවේ මල් සුවදක පැටලී

බෝ මලුවේ මල් සුවදක පැටලී
අම්මා පෙව් කිරි සුවද ගලා එන්නේ
සුපුරුදු උනුහුමකට සිත ඈදී
ගේදොර සෙල්ලම් පිටිය මතක් වෙන්නේ…

දන්නෝ බුදුන් ගේ ශ්‍රී ධර්මස්‌කන්ධා

දන්නෝ බුදුන් ගේ ශ්‍රී ධර්මස්‌කන්ධා
පේවී රකිති සොඳ සීලේ නිබන්දා
ක්‌ලේශ නස්‌නා භික්‍ෂු ඇත්තේය බෝ සේ
රහතුන් නිවසනා පායා ප්‍රකාශේ

ඕළු මතේ මේ දෙවු ලෝ පෑ වාසේ
පේනා මෙපුර මුනි සාසන වාසේ
ඉර්ධියෙන් යන්නාවු නේක්‌ රහතුන් ගේ
සෙවනැල්ලේනි හිරු රශ්මිය භංගේ

මානෙල් නෙළුම් හා ඕළු පුෂ්පා දී
ඇත්තේ පොකුණුවල බෝ ජල පෑදී
සේරූ පන්තී පන්තී පීනති බෝසේ
අනුරාධ නගරය දැන් පෙනේ බෝ සේ

ලා දලු බෝ පත් සෙමින් සැලේන සේ… යසෝදරා දේවි…

බුදු හාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති – බණත් අහන්නැති ඒ කාලේ

බුදු හාමුදුරුවො අපිත් දකින්නැති - බණත් අහන්නැති ඒ කාලේ
නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති - ඒකයි තවමත් සංසාරේ

දෙව්රම් වෙහෙරට යන්න එන්න ඇති - බුදුන් වඳින්නට ඒ කාලේ
නිවන් දකින්නට පින් මදි වෙන්නැති - ඒකයි තවමත් සංසාරේ

අපිත් එක්ක සිටි අපේම යාළුවො - නිවන් දකින්නැති ඒ කාලේ
මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට - පින් පුරවමු අපි සංසාරේ
ගායනය - වික්ටර් රත්නායක.