Steve Jobs ඹබට නිවන් සුව ලැබේවා !

උපතින්ම බෞද්ධ වන සමහර ශ්‍රී ලාංකිකයින් බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව අනුගමනය කිරීම අතහෑර වෙනත…් අදහිලි ක්‍රම වලට තම කාලය නාස්ති කිරීම සිදුකරන අතර, Steve Jobs මහතා උපතින්ම බෞද්ධයෙක් නොවුනත් බුදු දහමේ හරය වටහාගෙන එය තම ජීවිතයට එක් කරගෙන, “මනාව පුහුනු කරන ලද සිත තමාටත් ලෝකයටත් යහපතක් සිදුකරයි” කියමන අපට කියා දී මෙලොවින් නික්මගොස් ඈත.

සිංහල බෞද්ධයින් වන අපිද, අප ලද මහඟුම දායාදය වන බුදු දහම ජීවිතයට එක් කරගෙන එම බුදු මගෙහි ගොස් මෙලොවත් සසරත් සරු කර ගනිමු… දෙලොවටම වැඩදායී මිනිසුන් වෙමු.

“නාමෙ නොදිරනා කුනු කය දිරනා අරුමෙකි සෝභා සන්සරේ …”

බෞද්ධයෙක් මෙන්ම නිර්මාංශ අනුභව කරන්නෙක්ද වූ, ලොවටම ආදර්ශයක් වු Steve Jobs මහතාට සසර දුක කෙලවර “අමා මහ නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු”

SLT ADSL Static IP එකක් භාවිතා කරමින් Remote Desktop Access Configure කිරීම

මේ සදහා මම භාවිතා කලේ 4MB SLT ADSL Xcel 1IP   සමිබන්ධතාවයකි.

මෙම කනෙක්ෂන් එකත් සමග අපටම වෙන් වූ අයි.පී ලිපිනයක් ලැබේ. (උ.දා 124.43.26.xxx) මෙසේ ලැබෙන අයි.පී ලිපිනය යොදා ගනිමින් රවිටරයේ සැකසුමි සාදා ගත යුතුය.

SLT ADSL රවුටර් Configuration සදහා අදාල විස්තර SLT වෙබි අඩවියේ ඇත

http://www.slt.lk/broadband/ec.html

Parameter Value
Routing Type PPPoE
Virtual Path Identifier (VPI) 8
Virtual Circuit Identifier (VCI) 35
Multiplexing Method LLC/SNAP
Authentication Protocol PAP
ADSL Standard G.dmt (G992.1) / ADSL 2+ (G992.2)

මෙ‍සේ රවිටරය අන්තර්ජාලය හා සමිබන්ද වීමට configure කරගත් පසු ලෝකල් නෙටිවර්ක් අයි.පී එකක් ඇති පරිගණකයක් සමග (උ.දා. 10.3.8.102) අන්තර්ජාල සබදතාවය සදහා සකසා ගත යුතුය. මේ සදහා රවිටරයේ අයි.පී ලිපිනයද ලොකල් නෙටිවර්ක් එකට අදාල ලෙස සකසා ගත යුතුය(රවුටරය හරහා නෙටිවර් එකේ ඇති අනෙක් පරිගණක වෙත අන්තර්ජාල සමිබන්දතාවය ලබා ගැනීම සදහා) .

අන්තර්ජාල සබදතාවය සකසා ගත් පසු දුරස්ථව පාලනය කළයුතු පරිගණකය හදුනා ගැනීය සදහා රවුටරයේ සිට දුරස්ථ පාලනයට අදාල පෝටි එක යොමු කළ යුතුය මෙය Port Forwarding ලෙස හැදින්වේ.රිමෝටි ඩෙක්ස්ටොප් සදහා භාවිතා වන්නේ port 3389 යි.

පෝර්ටි ෆෝර්වර්ඩ් කිරීම එක් එක් රවුටරය අනුව වෙනස් වේ portforward.com වෙබි අඩවියේ සෑම රවුටරයකටම වාගේ අදාල සැකයුමි රූප සටහන් සහිතව දක්වා ඇත.

අදාල රවුටරයේ NAT – Virtual Servers කොටසට ගොස් සමහර රවුටර් වල Select a Service කියන තැනම Remote Desktop සර්විස් එක තිබෙන අතර එසේ නොමැති නම් Custom Server වල රිමෝටි ලොග් විය යුතු පරිගණකයේ නමද (හදුනා හැනීමේ පහසුව සදහා. මේ සදහා ඹ්නෑම නමක් යෙදිය හැක.)

Server IP වල රිමෝට් ලොග්විය යුතු පරිගණකයේ අයි.පී ලිපිනයද (උ.දා. 10.3.8.102) ලබා දිය යුතුය.

External Port Start 3389  | External Port End 3389 ලෙස TCP ද

External Port Start 3389  | External Port End 3389 ලෙස UDP ද

Internal Port Auto මෙය ම වැටේ. එසේ නැතිනම් එම පෝර්ට් ද මෙසේම ඇතුලත් කළ යුතුය.

මෙම පෝර්ට් නමිබර් අවශය නමි වෙනස් කළ හැකි නමුත් එසේ වෙනස් කළවිට ව්න්ඩෝස් ෆයර්වෝල් එකේද එම පෝර්ට් එක ඇරීම සදහා අවශය සැකසීමි කළ යුතුය.

ඉන් පසු මෙම සැකසුම් ඇප්ලයි කර අදාල දුරස්ථව පාලනය කළ යුතු පරිගණකයේ එම පෝට් එක ව්වෘත වී ඇත් දැයි බැලිය යුතුය. මේ සදහා http://canyouseeme.org/ වෙබි අඩවිය වෙත පිවිස What Port? යන්න ඉදිරියෙන් 3389 ලෙස සදහන් කර (මෙහි උඩින් ඇති Your IP: යන්න ඉදිරියෙන් ඹබට 124.43.26.xxx වැනි ටෙලිකොමි එකෙන් ලබා දුන් අයි.පී ලිපිනය සටහන් වී තිබිය යුතුය) Check Button ක්ලික් කළ විට  Success  ලෙස සටහන් විය යුතුය. එසේ නොමැතිව Error: කියා පැමිණියහොත් පෝර්ටි ෆෝර්වඩින් හරි ආකාරව සිදුවී නොමැත. අදාල පරිගණකයේ Remote Desktop සර්විස් එකද අනිවාර්යෙන් (Allow Users to Connect Remotely to this Computer) ඇක්ටිවි කර තිබිය යුතුය.

පොර්ට් ෆෝර්වර්ඩ්න් එක සාර්ථක නම් අන්තර්ජාලයට පිවිසිය හැකි ඹ්නෑම පරිගණකයක රිමෝටි ඩෙක්ස්ටොප් වෙත ගොස් 124.43.26.xxx:3389 ලෙස ඹබගේ අයි.පී ලිපිනය සටහන් කිරීමෙන් අදාල පරිගණකයේ Remote Desktop වෙත පිවිසිය හැක.

Gbridge භාවිතා කරමින් ලේසියෙන්ම VPN නෙටිවර්ක් එකක් සාදා ගැනීම.

Gbridge නම් නිදහස් මෘදුකාංග භාවිතා කරමින් ලේසියෙන්ම VPN නෙටිවර්ක් එකක් සාදා ගැනීමට හැකිය.

What is Gbridge

Gbridge is a free Software that lets you remotely control PCs, sync folders, share files, and chat securely and easily. An extension of Google’s gtalk service, Gbridge automatically forms a collaborative, encrypted VPN (Virtual Private Network) that connects your computers and your friends’ computers directly and securely with patented technology. Gbridge has many unique features.

DesktopShare(VNC): Access your computer desktop remotely or share your desktop with your friend from anywhere in the world. Gbridge automatically traverses firewalls and NATting routers without the need for configuration!

SecureShare: Securely share files among your own computers, so you can remotely access your files, e.g. play mp3 , with ultimate privacy.   Securely share files to your designated friend, so the selected friend can instantly view the auto-generated photo thumbnails and slideshow remotely. No web upload/download needed!

AutoSync: Transfer large files and synchronizing folders to and from anywhere has never been easier. AutoSync supports auto-schedule, auto-resume, incremental transfers and no size restrictions!

EasyBackup: Setup an auto-recurring backup of your important folder to a local or remote PC is as easy as 1-2-3!

Gbridge Revolutionary VPN Infrastructure

Gbridge automatically forms a VPN (Virtual Private Network) among your PCs no matter where they are, regardless of whether they’re behind firewall or NATting routers. You can also extend the VPN to include your Gtalk friend’s PCs if both sides allow.

 • Great extension of Google’s Gtalk infrastructure, self-forming, zero-config.
 • IPv4 level compatibility while providing authentication, encryption and mobility.
 • P2P direct network connection, excellent privacy and great performance.
 • Dynamic DNS and private IP, overcomes the real-world naming and connectivity issues for almost all network applications.

What can you do after installing Gbridge

If you have a single computer running Gbridge

 • Use EasyBackup to automatically backup your important folders locally.
 • Chat with your friends if they use Gmail or Gtalk.
 • Invite your friends to use Gbridge themselves.

If you have two or more of your own computers running Gbridge

 • Secure, instant access to your files on one PC from another PC, anywere in the world: download important files, stream MP3s, and view pictures using SecureShare.
 • Use AutoSync to transfer big files and synchronize folders between your computers.
 • Use EasyBackup to automatically backup your important folders to another computer.
 • Securely control your computer remotely using (built-in) VNC-based DesktopShare or Microsoft Remote Desktop.

If your friends are running Gbridge too!

 • Use SecureShare to instantly share photos with your friends. Auto-generate thumbnails and slideshows — no uploading required!
 • Use AutoSync to exchange large files, or even whole folders, with your friends. Sharing gigabytes of home video files becomes a snap!
 • Invite your friends to see or control your desktop, or have them invite you to see or control theirs: ideal for remote computer assistance and presentations, and a great way to telecommute when you need to.

http://www.gbridge.com/

අන්තර්ජාල පහසුකම් දෙන දුරකථන සමාගම් පොරොන්දු කඩලා

අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදෙන දුරකථන සමාගම් මහජනතාවට පොරොන්දු වන අයුරින් වේගවත් අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදී නැතැයි විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම පවසයි.

රැහැන් සහිත සහ රැහැන් රහිත දුරකථන මගින් ලබාදෙන අන්තර්ජාල පහසුකම් පිළිබඳව කරනු ලැබූ සමීක්‍ෂණයකට අනුව මෙම තොරතුරු අනාවරණය වී ඇතැයි එම කොමිසම සඳහන් කරයි.

අදාළ සමීක්‍ෂණය කාර්යබහුල සහ කාර්ය බහුල නොවන අවස්‌ථාවන්හිදී 2010 වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය දක්‌වා සිදුකර ඇත. ඒ අනුව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම විසින් අනුමත කර ඇති වේගසීමාවන් යටතේ අදාළ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීමට දුරකථන සමාගම් සමත්වී නැතැයිද හෙළිවී ඇත.

විස්තර සදහා

http://www.trc.gov.lk/about-us/events/168-trcsl-releases-broadband-download-speed-test-results.html

Broadband Download Speed Test Results

512kbps Services Month December 2010

Collective Download Speed Test Results of All Operators UK

Collective Download Speed Test Results of All Operators USA

 

 

පරිගණකය යනු කුමක්ද ?

පරිගණකය ගැන හැඳින්වීම.

පරිගණකය

පරිගණකය අද අප සැමටම නැතිවම බැරි උපකරණයක් බවට පත්වෙලා තියෙනව. ඇයි ඒ ?  දැන් මිනිසා‍ කරණ කටයුතු විශාල පුමාණයකට පරිගණකය අත්‍යවශය උපකරණයක් බවට පත්වෙලා තියෙන‍වා එමෙන්ම  පරිගණකය මිනිසාගේ සැබෑ මිතුරෙකු වී හමාරයි.

අපි මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ පරිගණකය කියන්නේ කියලා.

පරිගණකය යනු අප විසින් ලබාදෙන කිසියම් විධාන (Commands), දත්ත (Data) හා උපදෙස් (Instructions) වලට අනුව ඒවා කිසියම් සැකසීමකට (Processing) ලක් කළ හැකි, අවශ්‍ය වූටෙක අප හට ඒවා නැවත ලබා ගත හැකි, ඒවා තම මතකයතුළ තැන් පත්කර ගත හැකි. නැවත මතකය ආවර්ජනය කරමින් දත්ත ලබා දිය හැකි ඒමෙන් ම අපට අවශය පරිදි ක්‍රමලේඛනය (Programming) කළහැකි,  ඉලෙක්ටොනික උපකරණයකි.

පෙර කියු පරිදි පරිගණකය ක්‍රියා කරන්නේ අපි විසින් දෙන විධාන මෙන්ම තොරතුරු උපයෝගී කර ගෙනය. කුමන ‍‍‍හෝ මාධ්‍යයකින් පරිගණකය ‍ ‍‍වෙත ලබා දෙන තොරතුරු ආදානය (Data Input) නමින් හඳුන්වනු ලබයි. ආදානය (Input) කරනු ලබන දෙයක් ආකාර දෙකකින් යුක්තය. එනම්,

1. දත්ත(Data)

2. උපදෙස් (Instructions) යනුවෙනි.

අප පරිගණකය වෙත ලබා දෙන දත්ත (Data) ලෙස හඳුන්වන්නේ කිසියම් පිළීවෙලකට සකස් නොකරන ලද තොරතුරු සමූහයක් වන අතර එය පරිගණකය විසින් සක්ස විය යුතු ආකාරය විස්තර කරනු ලබන්නේ උපදෙස් (Instructions) මගිනි.

ඉන්ටෙල් සමාගමේ නවතම කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසරය

ඉන්ටෙල් සමාගමේ නවතම කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසරය

intel Core i7

Intel Core i7

ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථ හත් කෝටි තිස් එක් ලක්ෂය (එ කියන්නේ මිලියන 731) බැගින් වු චිප් කිහිපයක් එක් කොට තනා ඇති නිසා මෙය මල්ටිකෝර් ප්‍රොසෙසරයකි. කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසර‍ෙය් චිප් හතරක් එක් කොට තිබෙන නිස‍ා මෙය ක්වඩි කෝර් වේ. මෙය නැනෝමීටර් 45 තාක්ෂණය අනුව තැනුවකි. එ කියන්නෙ මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ තියෙන එක් ට්‍රාන්සිස්ටරයක පළල න‍ැනෝමීටර් 45 යි.

කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසරය වේගවත් කිරීම සදහා ඉන්ටෙල් සමාගම පරිපථ කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී අලුත් තාක්ෂණ කීපයක් භාවිතා කරයි.

 • හයිපර් ත්රේඩින් තාක්ෂණය – මෙම තාක්ෂණය නිසා ප්‍රොසෙසරය මෙහෙයුමි පද්ධතියක් සමග තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්නා විට එහි ඇති සෑම පරිපථයක්ම එක‍ා මෙන් ඒ සදහා යෙදවේ.
 • ඩයිනමික් ස්පීඩි ත‍ාක්ෂණය – මෙම තාක්ෂණය නිසා ප්‍රොසෙසරයක් සමග හුවමාරැ කරන තොරතුරැ ඒකාකාරව ප්‍රොසෙසරය පුරා විහිදෙයි. එබැවින් ඉක්මනින් තොරතුරැ සැකසී වේගය වැඩිවේග

මීට අමතර වශයෙන් මෙම ප්‍රොසෙසරය තුල ග්‍රැෆික් ප්‍රොසෙ‍සරයක් (IGP – Integrated Graphic Processor) තිබෙන අතර DDR3 සහ SDRAM යන රැමි කාඩි වර්ග සමග හොදින් තොරතුරැ හුවමාරැ කළ හැකි මාර්ග තුනක් සහ මෙමරි කන්ට්‍රෝලරයක්ද සමගින් දැන‍ට ලොව වේගවත්ම ප්‍රොසෙසරය බව‍ට පත්ව ඇත.