61 වෙනි බෙල්ලන්විල ඇසල පෙරහැ‍ර

අගෝස‍්තු 27 වන දින බෙල්ලන්විල  රජමහා විහාරයේ පැවැත්වූ අවසන් රන්දෝලි මහා පෙරහැරේ ඡායාරූප කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

බෙල්ලන‍්තොට හන්දියේ ඉදිකර තිබූ තොරණ

බෙල්ලන්විල  රජමහා විහාරයේ පිවිසුමි දොරටුව ආලෝකවත්ව

 

බෞද්ධ කොඩ් අතැතිව

දර්ශනීය අවස්ථා

පෙරහැරේ මුල හරියේ ගමන් ගත් කුඩා අලි පැටියෙක්

බෙරකරුවන්

හතලිස් ගණනක් වූ පෙරහැරේ ගමන්ගත් අලි සහ ඇතුන්

කොහොඹ කළ නැටුම

 

බොරු කකුල් කරුවන්