මේ නගරය මා ඹබ මුන ගැසුන නගරයයි – සිංහල කැරෝකී

තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ – ගුණදාස කපුගේ

තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ
ඉර හඳ මිරිකා දිය කර සාගර යේ
අඳුරේ උන්නෙමි ලොවම එපා වී
මා හැර දා ඈ ගිය දවසේ ….. //

දුක පැවසූවෙමි අසනා කෙනක් නැති
පාලු මැකූවෙමි තනියට කෙනෙක් නැති
තැවුනේ දැවුනේ පිරිසිදු සිතකින්
එකම ලඳක් වෙත පෙම් කල උමතුවෙනි

තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ …………………

නුවර උයන් මැද හමුවූ ලඳුන් ඇති
යටැසි බැලු නෙත් රහසින් කථා නැති
තැවුනේ දැවුනේ පිරිසිදු සිතකින්
එකම ලඳක් වෙත පෙම් කල නිසාවෙනි…..

තරු මල් යායම පොඩි කර අහස් විලේ ………………….

ගායනය – ගුණදාස කපුගේ ශූරීන්

පිපුණු මලක හැඩ දෑස සලා ……..

පිපුණු මලක හැඩ දෑස සලා
සිතුම් විහඟ කැල වසඟ කලා
මඟතොට රැදි නෙත් දහක් වසා
මතකද අප නෙත් කතා කලා

කවුරුද ඔබ මා ඉන්නේ කොතැනා
නොම විමසා පෙම ඉඟිමැරුවා
සොඳුරු වසන්තෙක මොහොතක සුවපා
වෙන්වූවා අප සුසුම් දරා

පිපුණු මලක හැඩ

මතකේ මැවෙනා පෙර රූ ඡායා
හමුවේදෝ යලි සිත සනහා
ඔබෙ නමටයි මා පාරමි පුරණා
ඇසේවිදෝ මේ ගී මාලා

පිපුණු මලක හැඩ ……..

ගායනය හා සංගීතය : ශාලිත අබේවික්‍රම

දළදා වන්දනාව

බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දළදා වහන්සේලා අතුරින් එක් දළදා වහන්සේ නමක් තවුතිසා දෙවු ලොවෙහිය,

තවත් දළදා වහන්සේ නමක් නා ලොවෙහිය, තවත් දළදා වහන්සේ නමක් ගන්ධාර දේශයෙහිය,

තවත් දළදා වහන්සේ නමක් සිංහල දේශයෙහිය.