සිංහලුන්ගේ අංගම්පොර සටන්කලාව

සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන් බත්තරමුල්ල ජනකලා කේන්ද්‍රයේ පසුගියදා (26) පැවැති අංගම් පොර සටන් ශිල්ප සංදර්ශනයේ අවස්ථාවන් කීපයක් පහත දැක්වේ.

අංගම්පොර සටන්කලාව පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු පහත ලින්ක් වලින් බලන්න.

විකිපීඩියා විශ්වකෝෂය

http://angampora.org/

 

 

විකිපීඩියා විශ්වකෝෂය 

 

 

 

 

 

 

 

අවසන් විග්‍රහය – ඹබ හා කර්මය