දන්නෝ බුදුන් ගේ ශ්‍රී ධර්මස්‌කන්ධා

දන්නෝ බුදුන් ගේ ශ්‍රී ධර්මස්‌කන්ධා
පේවී රකිති සොඳ සීලේ නිබන්දා
ක්‌ලේශ නස්‌නා භික්‍ෂු ඇත්තේය බෝ සේ
රහතුන් නිවසනා පායා ප්‍රකාශේ

ඕළු මතේ මේ දෙවු ලෝ පෑ වාසේ
පේනා මෙපුර මුනි සාසන වාසේ
ඉර්ධියෙන් යන්නාවු නේක්‌ රහතුන් ගේ
සෙවනැල්ලේනි හිරු රශ්මිය භංගේ

මානෙල් නෙළුම් හා ඕළු පුෂ්පා දී
ඇත්තේ පොකුණුවල බෝ ජල පෑදී
සේරූ පන්තී පන්තී පීනති බෝසේ
අනුරාධ නගරය දැන් පෙනේ බෝ සේ

Advertisements

One comment on “දන්නෝ බුදුන් ගේ ශ්‍රී ධර්මස්‌කන්ධා

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )