බුද්ධගයාව

දස බිම්බරක් මාර සේනාව පරාජය කරමින් සම්‍යක් සම්බෝධියට පත් වූ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට සෙවන දුන් ඒ විජය ශ්‍රී ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටියේ අද බුද්ධගයාව නමින් ප්‍රකට වූ මෙම පින්බිමෙහිය. සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්‍ෂයක් මුලුල්ලේම පෙරුම් පිරූ මේ මහා ශාන්ති නායකයාණෝ බුද්ධත්වයට පත්වූ ජය ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේ පිහිටියේ මෙකල බිහාර් ප්‍ර‍්‍රාන්තයේ බුද්ධගයා ප්‍රදේශයේ ය. එදා ගයාව නමින් ප්‍රකට වූ ප්‍රදේශය සිදුහත් තවුසා බුද්ධත්වයට පත්වු නිසා බුද්ධගයාව නමින් ලොව ප්‍රකට වුයේය.

බෝ මලුවේ මල් සුවදක පැටලී

බෝ මලුවේ මල් සුවදක පැටලී
අම්මා පෙව් කිරි සුවද ගලා එන්නේ
සුපුරුදු උනුහුමකට සිත ඈදී
ගේදොර සෙල්ලම් පිටිය මතක් වෙන්නේ…

දන්නෝ බුදුන් ගේ ශ්‍රී ධර්මස්‌කන්ධා

දන්නෝ බුදුන් ගේ ශ්‍රී ධර්මස්‌කන්ධා
පේවී රකිති සොඳ සීලේ නිබන්දා
ක්‌ලේශ නස්‌නා භික්‍ෂු ඇත්තේය බෝ සේ
රහතුන් නිවසනා පායා ප්‍රකාශේ

ඕළු මතේ මේ දෙවු ලෝ පෑ වාසේ
පේනා මෙපුර මුනි සාසන වාසේ
ඉර්ධියෙන් යන්නාවු නේක්‌ රහතුන් ගේ
සෙවනැල්ලේනි හිරු රශ්මිය භංගේ

මානෙල් නෙළුම් හා ඕළු පුෂ්පා දී
ඇත්තේ පොකුණුවල බෝ ජල පෑදී
සේරූ පන්තී පන්තී පීනති බෝසේ
අනුරාධ නගරය දැන් පෙනේ බෝ සේ

ලා දලු බෝ පත් සෙමින් සැලේන සේ… යසෝදරා දේවි…