ඉන්ටෙල් සමාගමේ නවතම කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසරය

ඉන්ටෙල් සමාගමේ නවතම කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසරය

intel Core i7

Intel Core i7

ට්‍රාන්සිස්ටර් පරිපථ හත් කෝටි තිස් එක් ලක්ෂය (එ කියන්නේ මිලියන 731) බැගින් වු චිප් කිහිපයක් එක් කොට තනා ඇති නිසා මෙය මල්ටිකෝර් ප්‍රොසෙසරයකි. කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසර‍ෙය් චිප් හතරක් එක් කොට තිබෙන නිස‍ා මෙය ක්වඩි කෝර් වේ. මෙය නැනෝමීටර් 45 තාක්ෂණය අනුව තැනුවකි. එ කියන්නෙ මේ ප්‍රොසෙසර් එකේ තියෙන එක් ට්‍රාන්සිස්ටරයක පළල න‍ැනෝමීටර් 45 යි.

කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසරය වේගවත් කිරීම සදහා ඉන්ටෙල් සමාගම පරිපථ කොටස් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී අලුත් තාක්ෂණ කීපයක් භාවිතා කරයි.

  • හයිපර් ත්රේඩින් තාක්ෂණය – මෙම තාක්ෂණය නිසා ප්‍රොසෙසරය මෙහෙයුමි පද්ධතියක් සමග තොරතුරු හුවමාරු කර ගන්නා විට එහි ඇති සෑම පරිපථයක්ම එක‍ා මෙන් ඒ සදහා යෙදවේ.
  • ඩයිනමික් ස්පීඩි ත‍ාක්ෂණය – මෙම තාක්ෂණය නිසා ප්‍රොසෙසරයක් සමග හුවමාරැ කරන තොරතුරැ ඒකාකාරව ප්‍රොසෙසරය පුරා විහිදෙයි. එබැවින් ඉක්මනින් තොරතුරැ සැකසී වේගය වැඩිවේග

මීට අමතර වශයෙන් මෙම ප්‍රොසෙසරය තුල ග්‍රැෆික් ප්‍රොසෙ‍සරයක් (IGP – Integrated Graphic Processor) තිබෙන අතර DDR3 සහ SDRAM යන රැමි කාඩි වර්ග සමග හොදින් තොරතුරැ හුවමාරැ කළ හැකි මාර්ග තුනක් සහ මෙමරි කන්ට්‍රෝලරයක්ද සමගින් දැන‍ට ලොව වේගවත්ම ප්‍රොසෙසරය බව‍ට පත්ව ඇත.

One comment on “ඉන්ටෙල් සමාගමේ නවතම කෝර් අයි සෙවන් ප්‍රොසෙසරය

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )